Salarisadministratie

Algemeen

Het voeren van een goede salarisadministratie is van essentieel belang voor een goed werkende organisatie. Indien er een evenwichtig beloningsbeleid is, goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, zal het personeel zich meer in willen zetten voor het fabriceren en verkopen van uw product. Dit alles komt dan weer ten goede aan het bedrijfsresultaat.

De basis is van groot belang als de salarisadministratie opgezet wordt. Daarom loopt Administratiekantoor De Jong uw personeelsdossiers door en bekijkt of deze alle eisen van de belastingdienst en branche voldoet. Hierin wordt meegenomen of alle arbeidsovereenkomsten, loonheffingsverklaringen, leaseovereenkomsten, verklaringen “geen priv√©gebruik auto”, functionerings-¬†en beoordelingsgesprekken, cataloguswaarden van de leaseauto en soortgelijke documenten aanwezig zijn en actueel. Tevens wordt er in kaart gebracht wanneer er cao-verhogingen gepland zijn. En of iedereen in de juiste loonschaal is ingedeeld. Ook wordt er gekeken of het bedrijf nog in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Want zonder een goed overzicht te hebben van het personeeldossier, kunnen er nooit goede en snelle salarisverwerkingen gedaan worden.

 

Verwerking salarissen

Als alle vaste gegevens aanwezig zijn en gecontroleerd kan er begonnen worden met de periodieke verloningen. Deze kunnen simpel in Word of Excel aangeleverd worden, zodat ze gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Na de verwering zullen alle loonstroken aan u en/of uw medewerkers verzonden worden. Daarnaast wordt er aan u ook de periodieke journaalpost en betaalbestand verstrekt. Tevens zal de aangifte loonheffingen gereed gemaakt worden en verzonden worden naar de belastingdienst. U krijgt een kopie van dit bericht en een mededeling hoeveel u moet overmaken aan loonheffingen. Aan het eind van het jaar wordt alles nog eenmaal doorgelopen en gecontroleerd worden. Eventuele correcties worden dan ook verwerkt. Vervolgens worden de jaaropgaven aangemaakt. In dit alles wordt de aanlevering van de jaargegevens aan het pensioenfonds ook meegenomen.

Dit is in een notendop hoe de werkzaamheden er uit zien.