Wetenswaardigheden Wet DBA: Belastingdienst kan e-mails opvragen, opdrachtgever mag geen kopie paspoort maken

Wetenswaardigheden Wet DBA: Belastingdienst kan e-mails opvragen, opdrachtgever mag geen kopie paspoort maken

Bij controles kan de Belastingdienst inzage vragen in de gehele administratie van een belastingplichtige. Indien e-mails hiervan onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld wanneer modelovereenkomsten via een e-mail zijn vastgelegd, moeten deze ook worden overgelegd. Op de Belastingdienst rust de bewijslast dat er niet conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. Kan de Belastingdienst dit inderdaad aantonen, dan moet hij ook nog het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking aannemelijk maken. Er wordt niet volgens de modelovereenkomst gewerkt als de feiten afbreuk doen aan de gemarkeerde bepalingen in de modelovereenkomst. De staatssecretaris heeft dit geantwoord op Kamervragen.

De recente antwoorden van de staatssecretaris bevatten echter nog meer wetenswaardigheden:

Bij het gebruik van de ‘algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag’ zal de controle van de Belastingdienst zich vooral richten op het vaststellen dat werkgeversgezag daadwerkelijk beperkt of afwezig is. Bij werkgeversgezag moet u denken aan zaken zoals het geven van inhoudelijke instructies, leiding, toezicht en verantwoordingsplicht.
Door het vervallen van de bepaling omtrent de VAR uit de Wet op de loonbelasting 1964 mogen opdrachtgevers geen kopie meer maken van een identiteitsbewijs van opdrachtnemers.
Als bij een belastingcontrole wordt vastgesteld dat er niet volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt en de Belastingdienst kan aantonen dat er een dienstbetrekking is, kan hij een naheffingsaanslag opleggen. Het anoniementarief is dan niet van toepassing als de opdrachtgever er te goeder trouw van uitging dat er geen sprake was van een dienstbetrekking. Het anoniementarief zal dan ook in de meeste gevallen niet aan de orde zijn. Een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen blijft overigens achterwege als de opdrachtnemer de inkomsten reeds in zijn aangifte inkomstenbelasting heeft aangegeven. De naheffingsaanslag bestaat dan nog uit de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet.

 

Mocht u meer informatie willen hebben over dit onderwerp. Neem dan gerust contact met ons op via contact@admindejong.nl